Loading....

Ce se întâmplă?

Drumul forestier Gorița, lung de 11 kilometri, va face legătura între Șchei, Pietrele lui Solomon și Răcădău. Pentru realizarea drumului, vor fi scoşi 7.500 de metri cubi de lemn (8000 de copaci), iar doar 5 hectare din cele 14 pierdute vor fi împădurite.

Proiectul este realizat Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt, din subordinea municipalităţii braşovene, cu fonduri europene nerambursabile. În cadrul proiectului în valoare de 1.5 milioane de euro intră și lucrări de reabilitare ale unor drumuri forestiere din Brașov și împrejurimi.

Conform unui comunicat de presă publicat în presa locală în 2017, „Drumul forestier Goriţa, cu lungimea propusă de 11,003 km, este un drum nou și este proiectat pentru a putea fi practicabil pentru autovehiculele specifice exploatării pădurilor. Drumul forestier Goriţa accesibilizează fondul forestier din U.B. IV Braşov. Suprafața deservită de drum este de 295,95 ha.” Nu a fost realizată o dezbatere publică vizibilă, iar cetățenii nu au aflat că acest drum se va construi.

Exploatările vor continua după terminarea drumului. 

Construcția va distruge trei dintre potecile istorice iubite de brașoveni de turiști.

Nu a fost realizat un studiu de impact asupra mediului pentru acest proiect.

O mare parte din pădurea prin care trece drumul este deja încadrată ca pădure-parc. Conform RPLP Kronstadt, arboretele accesibilizate de drumul forestier sunt încadrate în categoria 1-4 Apădure-parc (113.6 ha) și 1-4 B – pădure cu funcții de recreere aflată în vecinătatea municipiilor (182.3 ha).

Analiza cost-beneficiu a proiectului s-a făcut în totalitatea sa (4 drumuri reabilitate, plus drumul nou-construit). Dacă ne raportăm strict la Drumul Forestier Gorița, acesta nu este rentabil, deși reprezintă o parte semnificativă din bugetul întregului proiect.

Consilierii locali care au aprobat acest proiect au aprobat prin HCL 441 din data de 31 iulie 2019 o schimbare a categoriei de folosinţă silvică a suprafeţei de 14,9042 ha de la categoria A1 – Păduri şi terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale„ la categoria de folosinţă B.3. – „Terenuri afectate gospodării silvice – instalaţii de transport forestier: drumuri, căi ferate şi funiculare permanente”.

 

Back To Top